1999 www.husbyggeren.no

       Sagen som 
gjenoppbygde 
                        Norge

Av Husbyggeren

I etterkrigstiden var behovet for gjenoppbygging stort, og alle som hadde anledning ville gjerne bygge sitt eget hus. Dugnadsånden den gang var svært levende, og man gikk sammen om oppgavene og lånte verktøy av hverandre. Det eksisterte få bygningssager, og behovet for noe mer effektivt enn en håndsag var stort.Bygningssnekkeren Arne Gjerde mente at man jobbet tungvint med det verktøyet man hadde til rådighet, og som den fagmann han var, visste han hvilke sagoperasjoner som skulle utføres. "Hvorfor flytte både person og tunge materialer når man heller kunne snu sagbladet", var spørsmålet han stilte seg. Dermed var han i gang med å konstruere en elektrisk bygningssag med svingbar skive og krengbart sagblad. Ved hjelp av en kuleleddsarm kunne snekkeren hele tiden stå på samme sted og utføre alle nødvendige operasjoner. Sagen var konstruert slik at sagbladet kunne dreies i horisontalplanet og samtidig krenges vertikalt. I tillegg kunne sagbladet heves og senkes, eller spennes fast i ønsket høyde over sagbordet. Dette såkalte Gjerdesagprinsippet ga brukeren stor bevegelsesfrihet, han kunne uføre det meste alene - noe som var effektivt og man sparte dyrebar tid. En revolusjonerende idè og et genialt verktøy var skapt.
350 000 solgte bygningssager

Fra den spede begynnelse omkring 1947 opplevde Arne Gjerde at sagen ble en kjempesuksess. Den ble satt i større produksjon i 1950/51 hos Jens A. Schou Mek. Verksted A/S i Drøbak. Verdenspatent fikk man i 1958 og sagene ble også lisensprodusert i utlandet. De ble etterhvert solgt både i Danmark, Tyskland, England, Frankrike, Østerrike og Holland. Brosjyremateriell ble utarbeidet på alle disse språk av ulike markedsføringsfirmaer i Oslo. I mai 1978 overtok Norcem bedriften, og Gjerdesagen ble en del av Norcem-konsernet. Inntil 1982 ble Gjerdesagen produsert i Drøbak. Deretter ble produksjonen i 1983 overført til A/S Jøtul i Tistedal med eget selskap som fikk navnet A/S Nor-Metal. Selskapet ble 1/1-89 oppkjøpt av den tidligere svenske importøren, og 1/1-90 endret selskapet navn til Ernex AS. I dag foregår produksjon og salg i Tistedal under navnet Ernex og med produktnavnet Gjerdesagen, som etterhvert er blitt et synonym for bygningssager. I løpet av disse årene er sagene blitt eksportert til Amerika, Australia og Europa, og da med Skandinavia som hjemmemarked. Over 350.000 sager er solgt, og flere vil det bli ettersom nye modellvarianter kommer til, og sagens fortreffelige egenskaper blir enda bedre kjent ute i det store EU-markedet.

Se også: www.ernex.no